Lino Lėlės

Vilkas ir ožiukai

Lėlių spektaklis vaikams ir visai šeimai

Lėlių vaidinimas visai šeimai „Vilkas ir ožiukai“ – gerai žinomos lietuvių liaudies pasakos plastiška, muzikali, etnologiškai argumentuota sceninė versija, atskleidžianti daugiasluoksnę pasaulio sandarą ir jo tvarką. Šiame sceniniame virsme akcentuojami svarbiausi egzistencijos įvykiai (gimimas ir mirtis), gėrio ir blogio, priežasties ir pasekmės, meilės ir atsakomybės ryšiai, primenama amžinųjų vertybių kaina. Tai sodraus, daugiaprasmio kūrinio klavyras vienam lėlininkui.

„Vilkas ir ožiukai“ – pirmasis teatro „Lino lėlės“ spektaklis, kurio premjera įvyko 2011 m. rugsėjo mėnesį. Jį pamatė daugybė žiūrovų visoje Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje, spektaklis dalyvavo festivaliuose ir gražiose paramos bei labdaros akcijose. Tai nesumeluotas, išjaustas, brandus lėlių vaidinimas, kuriuo teatras tarsi suformulavo savo idėjinę–filosofinę koncepciją, kūrybinę programą: betarpiškas, autentiškas, pokalbis su žiūrovu; originali dramaturgija, atspirties ieškanti lietuvių tautosakoje ir mitologijoje; vaizdo ir minties daugiasluoksniškumas; šeima – ne kaip formali institucija, o kaip pamatinė vertybė; kaip mikrokosmosas, kuriame nuolat vyksta kūrimo ir savikūros, augimo ir auginimo procesai.

„Vilkas ir ožiukai“ – daugiau nei lėlių teatras. Tai savotiškos apeigos, teatrinis ritualas, kuriame ypatinga reikšmė teikiama vidiniam sceninio pasakojimo taurumui, humanistiniams idealams, etikai, paprastumo rafinuotumui, o stipri intuicija randantis spektakliui svarbiau nei racionalūs sprendimai. Čia visu grožiu skleidžiasi „lėliškojo“ pasaulio stebuklas ir unikalus lėlininko talentas.

Aktorius, režisierius, dalininkas ir idėjos sumanytojas

LINAS ZUBĖ

Kompozitorius

DONATAS BIELKAUSKAS-DONIS

Trukmė

45 MIN.

Premjera

2011

Žiūrovams nuo

4 M.

pakvieskite per