Lino Lėlės

Paprastas pasakos stebuklas

Seminaras literatūros ir teatro mokytojams

Mokymai „Paprastas pasakos stebuklas“ apima pasakos siužeto aktualizavimo, simbolių reikšmių, tautosakos daugiasluoksniškumo, meninių sprendimų ir jų emocinio paveikumo temas. Dalyviai išklauso pranešimą, gauna pasakų analizavimo užduotis,  yra įtraukiami į teatrinius žaidimus. Mokymų dalyviai įgyja žinių ir praktinės patirties, kuri neabejotinai vertinga diskutuojant apie meno poveikį jaunajai kartai, apie galimybes interpretuoti lietuviškų pasakų siužetus, dešifruojant metaforas bei simbolius ir apmąstant tautinės tapatybės ženklų turinį.

Mokymai prasideda pranešimu „Pasaka. Reikšmė, prasmė, aktualumas“, parengtu remiantis žinomų Lietuvos ir pasaulio pasakų tyrinėtojų, Leonardo Saukos, Bronislavos Kerbelytės, Gintaro Beresnevičiaus, Bruno Bettelheim, įžvalgomis. Pranešimo autorius teatro įkūrėjas, lėlininkas, kūrybinėje praktikoje tyrinėjantis lietuvių liaudies pasakų prasmes ir aktualumą, Linas Zubė.

Mokymų praktinę dalį veda šeimos teatro ,,Lino lėlės“ viena įkūrėjų, vadybininkė bei direktorė Vida Narveišytė, turinti unikalios patirties, jungiančios teatrinę,  pedagoginę, darbas  bei psichologinę, Jaunimo linijos savanorė, veiklas ir šiuolaikinius inovatyvius ugdymo metodus. Vida yra baigusi režisūros studijas Klaipėdos universiteto Menų fakulte, dirbusi daugiau nei dešimtyje mokyklų, kūrusi edukacijas Lietuvos Jūrų muziejuje, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre, vedusi mokymus muziejų, bibliotekų ir galerijų edukatoriams, savanoriavusi psichologinę pagalbą teikiančioje organizacijoje „Jaunimo linija“. Ji jau keletą metų specializuojasi kaip kūrėja-entreprenerė, pritaikydama meno teikiamas galimybes edukacijoje.

Edukatoriai

LINAS ZUBĖ

VIDA NARVEIŠYTĖ

Trukmė

3 VAL. 30 MIN.

Kalba

LIETUVIŲ

Tinka

LITERATŪROS, TEATRO, ETIKOS, KITŲ MENO SPECIALYBIŲ MOKYTOJAMS IR EDUKATORIAMS