Lino Lėlės

Teatras „Lino lėlės“ 

– tai ne tik betarpiškas, autentiškas, pokalbis su žiūrovu. Tai savotiškos apeigos, teatrinis ritualas, kuriame ypatinga reikšmė teikiama vidiniam sceninio pasakojimo taurumui, humanistiniams idealams, etikai, paprastumo rafinuotumui, o stipri intuicija gimstant spektakliui svarbiau nei racionalūs sprendimai. Teatre kuriama originali dramaturgija atspirties ieško lietuvių tautosakoje ir mitologijoje, bet neatitolsta ir nuo šiandienos problemų. Atvirkščiai, – poetiškas spektaklio pasaulėvaizdis, forma, vaizdo kompozicija, sceninė atmosfera, minties poetika pateikia sociumo pjūvį, išklotinę, kurioje regimas problemiškas 21-ojo amžiaus žmogaus buvimas, patiriamos įtampos, jo neužtikrintumas. Sykiu tai spektakliai, spinduliuojantys skaidrų optimizmą – kiekviena pasakojama istorija turi ir vertikaliąją, dieviškosios būties ašį. Tai romantiškas vilties teatras, primenantis, kad pasaulis nėra tobulas, kartais – žiaurus, bet jame visada yra dozė švento naivumo, grožio ir gėrio. Matyti ir rinktis – kiekvieno iš mūsų teisė
apie

Teatro įkūrėjas – LMTA docentas, universalaus talento, plataus diapazono, aukšto profesinio meistriškumo aktorius-lėlininkas Linas Zubė. Jo – kaip pagrindinio, vedančiojo aktoriaus – vardas sieja legendinį KU lėlių teatrą „KU-KŪ“ (1992 m.) ir šiandien gerai žinomą Klaipėdos lėlių teatrą.

Režisierė, dramaturgė, dailininkė Jūratė Januškevičiūtė paklausta, koks yra jos lėlininko idealas, atsakė: „Linas Zubė. Jis dingsta lėlėje. Ir verkia, kalba, jaučia lėlė, o ne jis. Tas atsidavęs lėlininkas – vaikiškumo ir išminties, akrobato ir filosofo, tragiko ir komedianto lydinys“.

Lino Zubės spalvingoje kūrybinėje biografijoje – patys įvairiausi vaidmenys skirtingų režisierių spektakliuose, režisūriniai ir dailininko darbai, scenarijai renginiams ir projektams, darbas universitete, kur Zubė dėsto scenos judesį, fechtuotę bei teatro meno pagrindus. Be viso to Zubė dar yra ir Klaipėdos sklandymo klubo ultralengvųjų orlaivių pilotų mokyklos vyriausiasis dėstytojas, lakūnas – iš čia tikriausiai randasi lėlininko jo spektaklių vidinė laisvė, filosofinis mąstymas (ir matymas), lėlių konstrukcijų ir žmogaus harmoninga, plastiška simbiozė.

education

Teatro direktorė, bendraįkūrėja, režisierė ir kūrybinė praktikė – Vida Narveišytė. Edukacinių užsiėmimų kūrimas, vedimas, projektų kuravimas, ekspozicijų kūrimas, mokymai, stažuotės – jos pedagoginės, kūrybinės kompetencijos skaičiuojamos nuo 2012 m.

Kaip kūrybinė praktikė, kūrybinė agentė ir mokymų vadovė nuo 2015 m. ji dirba Ugdymo plėtotės centro inicijuotame nacionaliniame projekte Lietuvos mokykloms „Kūrybinės partnerystės“. Ji yra asociacijos „Kūrybinės jungtys“, Tarptautinio Kūrybinių Partnerysčių forumo narė, ICEnet dalyvė, kaip laisvai samdoma mokymų vadovė dalyvauja įvairiose organizacijose ir programose.

Vida organizuoja autorinius seminarus, kuriuose analizuoja meno ir edukacijos ryšį, galimybę kultūros patirtis pritaikyti mokymo erdvėse. Seminarus ir mokymus ji vedė Londone, Belgijoje, Liuksemburge, Airijoje ir Švedijoje. Vida siekia organizuoti patirtinio mokymo(si) veiklą, taikyti įvairias mokymo formas, organizuoti praktines užduotis, reflektuoti. Narveišytei svarbu iš dalyvių bendros asmeninės patirties išskirti konstruktą ir per patirties refleksiją vystyti jo raidą ir emocijų atspindėjimą. Savo seminaruose ji stengiasi kurti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus santykius ir siekia užmegzti pozityvų kontaktą.

kontaktai

direktorė

VIDA NARVEIŠYTĖ

+370 652 79 997

spektaklių užklausos

AURELIJA ALBRIKAITĖ

+370 663 65 436

spaudos užklausos

ADOMAS ZUBĖ

+370 681 91 482

rekvizitai

VšĮ „Lino lėlės“

Nidos g. 38-5, Klaipėda

Įm. k. 302725363

„Swedbank“ AB

a./s. nr. LT387300010130618408